TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY AN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VỆ SINH ĐỂ ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY AN TỔ CHỨC LAO ĐỘNG VỆ SINH ĐỂ ĐÓN HỌC SINH ĐI HỌC TRỞ LẠI

Thực hiện Thông báo số 38/TB-SGDĐT ngày 27/2/2021 của Sở giáo dục và Đào tạo Thái Bình, Thông báo số 106/TB-PGDĐT ngày 27/2/2021 của Phòng giáo dục đào tạo Tiền Hải về việc đi học trở lại của học sinh. Sáng ngày 28/2/2021 cán bộ giáo viên, nhân viên trường Tiểu học Tây An kết hợp cùng với phụ huynh học sinh tổng vệ sinh, lau khử khuẩn trường lớp học, nhà ăn, bàn ghế, đồ dùng thí nghiệm.........theo đúng hướng dẫn của Bộ y tế và các cơ quan chuyên môn. Công tác phòng chống dịch covid -19 được nhà trường thực hiện nghiêm túc đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho cán bộ giáo viên và học sinh khi đến trường.

Bài viết liên quan