TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY AN TỔ CHỨC CHO CBGVNV VÀ HỌC SINH KÝ CAM KẾT CHẤP HÀNH NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY AN TỔ CHỨC CHO CBGVNV VÀ HỌC SINH KÝ CAM KẾT CHẤP HÀNH NGHIÊM CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VŨ KHÍ VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

    Thực hiện Công văn số 27/SGDĐT - GDTrH ngày 11/01/2021 ngày 11/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình. Công văn số 40/PGDĐT ngày 18/01/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải về việc thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo.

    Sáng ngày 28/01/2021, trường Tiểu học Tây An tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đồng thời cho học sinh và Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh  kí cam kết chấp hành nghiêm các quy định về quản lý và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không vận chuyển, buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo.

Bài viết liên quan