KÊ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VIỆT NAM LẦN THỨ 8

Thực hiện công văn số 288/PGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2021 về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tiền Hải;

Căn cứ vào Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 của nhà trường năm học 2020 - 2021;

Bộ phận Thư viện Trường Tiểu học Tây An kết hợp cùng Liên Đội Thiếu niên tiền phong HCM nhà trường lập kế hoạch tổ chức ngày hội sách Việt Nam lần thứ 8.

Ke-hoach-to-chuc-ngay-hoi-doc-sach.doc

 

Bài viết liên quan